ANP16 jun '11 17:41Aangepast op 16 jun '11 18:07

NMa: Duitsers zorgen voor energieschaarste

DEN HAAG (AFN) - De Nederlandse Mededingingsautoriteit NMa is verrast door het besluit van Duitsland om zijn kerncentrales te sluiten en hekelt het feit dat dit niet in overleg is gegaan met de geijkte overlegorganen binnen Europa en de regio. ,,De ommezwaai heeft directe gevolgen voor de beschikbare productiecapaciteit'', aldus NMa-bestuurslid Jaap de Keijzer donderdag.

,,Door de snelheid kan de markt dit niet opvangen met investeringen in nieuwe productiecapaciteit.''

Volgens De Keijzer kan er in Duitsland energieschaarste ontstaan door het wegvallen van de kernenergie. ,,En die heeft door de gekoppelde elektriciteitsmarkten van Nederland, Duitsland en omringende landen zeker grensoverschrijdende gevolgen.'' Hij verwacht dat de Duitsers vaker bij netbeheerder TenneT om extra elektriciteit zullen vragen, ,,en om problemen in het net op te lossen.''

Transportschaarste

In Duitsland wordt in het zuiden vooral veel kernenergie opgewekt en gebruikt, in het noorden windenergie. Nu de eerste categorie wegvalt, ontstaat volgens De Keijzer vaker transportschaarste. ,,Er blijft minder ruimte over voor grensoverschrijdende handel. Dat is nadelig voor de werking van de Noordwest-Europese markt en geeft welvaartsverliezen.''

Europese regelgeving over energie bepaalt volgens de NMa dat landen hun interne problemen niet zomaar mogen afwentelen op buurlanden. ,,De NMa zal er daarom op aandringen dat Duitsland de problemen zoveel mogelijk in eigen land oplost, om zo de negatieve effecten voor de omringende landen zoveel mogelijk te beperken.''

TenneT

De NMa heeft TenneT gevraagd om de gevolgen voor het Nederlandse net en voor de gebruikers daarvan in kaart te brengen. ,,We willen weten wat de Duitse situatie betekent voor de leveringszekerheid, netveiligheid en stabiliteit'', aldus De Keijzer.

Bovendien wil de NMa zicht krijgen op de beschikbaarheid van het net voor de grensoverschrijdende handel. ,,En op de reserves die TenneT nodig heeft om het net in balans te houden.''

TenneT zelf maakte donderdag juist bekend de beschikking te krijgen over elektriciteitsreserves uit Duitsland, die zouden kunnen worden ingezet als hier centrales uitvallen.

Gerelateerde artikelen