ANP10 jun '11 15:36

Pensioenafspraken op een rij

DEN HAAG (ANP) - Werkgevers, vakbeweging en kabinet zijn het vrijdag eens geworden over het nieuwe pensioenstelsel. Hieronder de belangrijkste punten op een rij:

- De AOW-leeftijd en de pensioenleeftijd gaan in 2020 van 65 naar 66 jaar. De pensioenleeftijd wordt gekoppeld aan de levensverwachting en stijgt daardoor in 2025 naar 67 jaar.

- Het blijft mogelijk eerder te stoppen met werken, maar dan wordt de AOW-uitkering met 6,5 procent gekort voor ieder jaar dat iemand eerder stopt.

- Als mensen langer doorwerken dan de vastgestelde AOW-leeftijd, krijgen ze juist een toeslag van 6,5 procent op de uitkering.

- De AOW gaat vanaf 2013 bovenop de inflatie 0,6 procent extra omhoog. Dat moet ook mensen met een laag inkomen in staat stellen ervoor te kiezen eerder met pensioen te gaan.

- Vanaf 2020 komt er voor lagere inkomens een extra ouderenkorting van maximaal 300 euro per jaar.

- De hoogte van het pensioen bij het beëindigen van de loopbaan wordt minder gegarandeerd en meer afhankelijk van de beleggingsresultaten van de pensioenfondsen.

- De pensioenpremies worden gestabiliseerd. Ze zullen in principe niet meer verder stijgen, maar blijven ook gelijk in vette tijden voor de pensioenfondsen.

- Vanaf 2013 worden de belastingvoordelen voor het sparen voor extra pensioen beperkt.

- Afspraken die ouderen stimuleren langer door te werken. Zo komt er een bonus voor werkgevers als zij oudere werknemers in dienst nemen.

- De verlengde WW-uitkering voor oudere werklozen (IOW) blijft tot 2020 open als een bruggetje naar hun pensioen, omdat de kansen voor oudere werkzoekenden op de arbeidsmarkt nog altijd klein zijn.

Gerelateerde artikelen