ANP15 aug '11 07:15

Leden Bondgenoten hebben hun zegje gedaan

UTRECHT (AFN) - Maandag wordt duidelijk hoe de leden van FNV Bondgenoten denken over het pensioenakkoord. Tot zondag middernacht konden de 475.000 leden hun mening geven over het akkoord dat werkgevers, vakbeweging en kabinet in juni sloten. De bond heeft het met een negatief advies aan zijn achterban voorgelegd.

De meeste FNV-bonden kunnen zich wel vinden in het akkoord, maar Bondgenoten, de grootste van allemaal, is fel tegen. Volgens het akkoord gaat de AOW-leeftijd in 2020 naar 66 jaar en stijgt die daarna mee met de levensverwachting. Het blijft mogelijk nog met 65 jaar te stoppen met werken, maar dan gaat wel de uitkering omlaag. Mensen met een laag inkomen kunnen het zich daarom niet veroorloven, aldus Bondgenoten. Ook vindt de bond dat het akkoord het pensioen te onzeker maakt en de risico's te veel bij de werknemers legt.

Abvakabo heeft om dezelfde redenen moeite met het akkoord. De leden van deze bond kunnen in de eerste week van september aangeven hoe zij erover denken.

Gerelateerde artikelen