ANP11 mrt '11 10:34Aangepast op 11 mrt '11 11:30

Rutte: Geen super-Europese toestanden

BRUSSEL (AFN) - Premier Mark Rutte verwacht dat de zeventien eurolanden het vrijdag in Brussel in grote lijnen eens worden over meer economische afstemming. Volgens hem zal er geen sprake zijn van ,,super-Europese toestanden'', waarbij de lidstaten allerlei bevoegdheden aan Brussel overdragen. Wel zullen de sterkst presterende landen, zoals Duitsland, Finland en Nederland, als voorbeeld gaan dienen voor de rest.

Rutte heeft dat vrijdag gezegd voor aanvang van een extra top van de regeringsleiders van de eurolanden. Hij noemde het voorstel dat nu op tafel ligt ,,prima''. Het is opgesteld door EU-president Herman Van Rompuy en voorzitter José Manuel Barroso van de Europese Commissie. Het plan gaat minder ver dan een Duitse conceptnotitie die een paar weken terug uitlekte. Daarin was wel sprake van het overhevelen van bevoegdheden van de lidstaten naar Brussel.

Volgens het Duitse voorstel zouden lidstaten worden gedwongen hun pensioenleeftijd aan te passen aan de vergrijzing. Ook zou de vennootschapsbelasting in de eurolanden gelijk getrokken moeten worden. ,,Dat ging mij te ver'', herhaalde Rutte vrijdag.

Belangrijk

De premier vindt het wel goed als eurolanden die het economisch minder goed doen, gedwongen worden zich op te trekken aan lidstaten die hun zaakjes wel op orde hebben. In het plan van Van Rompuy en Barroso staat onder meer dat de eurolanden moeten zorgen dat hun pensioenen betaalbaar blijven en dat hun lonen niet uit de pas lopen. Daarbij is echter geen sprake van dwang uit Brussel.

Rutte vindt het vooral belangrijk dat de eurolanden hun begrotingen beter op orde krijgen. Alleen als daarover harde afspraken komen, is Nederland bereid tot extra financiële garanties voor het noodfonds voor de euro. Dit fonds van 750 miljard is bedoeld om landen te steunen die hun schulden niet meer kunnen betalen. Een financiële ineenstorting van deze landen zou de positie van de euro in gevaar brengen.

Rutte zei geen druk uit te oefenen op Portugal, dat al geruime tijd in problemen verkeert, om ook bij het noodfonds aan te kloppen. Hij wil wel dat de Portugezen meer opheldering geven over hun financiële situatie. ,,Maar het gaat me te ver om te zeggen: een collega-lidstaat moet aan het noodfonds.''

Gerelateerde artikelen