ANP19 jun '11 17:00

Ledenraad PvdA tegen verbod ritueel slachten

UTRECHT (ANP) - De ledenraad van de PvdA is tegen een verbod op onverdoofd ritueel slachten. Een Kamermeerdheid, waaronder de PvdA-fractie, wil het verbod in de wet opnemen.

Tijdens een politieke ledenraad van de PvdA in Utrecht haalde een motie gericht aan de Kamerfractie om het wetsvoorstel van de Partij voor de Dieren ,,zonder voorbehoud'' te verwerpen een meerderheid (57 procent). PvdA-leider Job Cohen had aan het begin van de ledenraad gezegd dat een aangenomen motie een zwaarwegend advies vormt voor de fractie, dat de Kamerleden zullen meenemen bij het bepalen van hun definitieve standpunt.

De Kamer debatteert woensdag over het wetsvoorstel van de PvdD. Dinsdag 28 juni wordt er over gestemd.

Gerelateerde artikelen