ANP6 dec '11 16:52Aangepast op 6 dec '11 19:08

Minima goedkoper op 65e met pensioen

DEN HAAG (AFN) - Mensen die het minimumloon verdienen of niet meer dan 150 procent van het minimumloon, kunnen na verhoging van de pensioenleeftijd toch op hun 65e stoppen met werken zonder al te veel in te leveren op hun koopkracht. Dat schrijft minister Henk Kamp (Sociale Zaken) dinsdag aan de Tweede Kamer.

De minister zegt tegemoet te komen aan de wens van de Kamer om lagere inkomens en mensen met zware beroepen te ontzien als in 2020 de AOW-leeftijd van 65 naar 66 jaar gaat en in 2025 naar 67 jaar. Kamp heeft hierbij gekozen voor het vaststellen van een inkomensgroep, omdat het niet mogelijk is de categorie zware beroepen te definiëren.

De lagere inkomens die eerder stoppen met werken, gaan er volgens de regeling niet meer dan 3 procent op achteruit. Kamp had na overleg met de vakbeweging al maatregelen genomen om het verlies in koopkracht te compenseren voor mensen die in 2020 toch op hun 65e jaar willen stoppen met werken.

Vitaliteitspakket

De minister zegde vervolgens in september toe een door de Kamer aangenomen PvdA-motie uit te voeren, die vraagt het koopkrachtverlies ook te beperken voor lagere inkomens als zij vanaf 2025 2 jaar moeten overbruggen om toch met 65 jaar met pensioen te gaan. Hiervoor komt een aanvullende werkbonus, waarmee mensen die nog wel werken tussen hun 58e en 65e jaar een bedrag kunnen sparen van in totaal 17.000 euro. Zo kan het inkomensverlies in het tweede jaar van het pensioen ook worden opgevangen.

Deze extra werkbonus kost naar schatting 125 miljoen euro. Kamp haalt dit geld uit het zogeheten Vitaliteitspakket met regelingen om mensen langer aan het werk te houden.

Verbetering

Voorzitter Henk van der Kolk van FNV Bondgenoten spreekt van een belangrijke verbetering, maar volgens hem is meer nodig. De Aannemersfederatie Bouw & Infra Nederland is blij met de maatregel, omdat de zware beroepen in de bouw worden ontzien.

Ook de PvdA is tevreden. Maar de SP vindt de tegemoetkoming onvoldoende. D66 en GroenLinks zijn kritisch, omdat Kamp met de toezegging de rekening van de vergrijzing weer zou doorschuiven.

Gerelateerde artikelen