ANP9 mrt '11 12:37

VVD: ontslag na wangedrag bij Defensie

DEN HAAG (ANP) - De VVD wil dat medewerkers van Defensie die zich schuldig hebben gemaakt aan ongewenst gedrag, voortaan ontslagen moeten worden.

Overplaatsing binnen de organisatie, zoals nu vaak het geval is, is wat betreft VVD-Tweede Kamerlid André Bosman niet voldoende omdat dit het probleem niet oplost.

Hij zei dat woensdag tijdens een overleg in de Tweede Kamer over integriteitsschendingen bij de materieelorganisatie van Defensie (DMO). Bosman vindt dat Defensie harder en zakelijker moet optreden tegen personeel. De VVD'er gaat nog niet zover dat hij net als de PvdA een intern meldpunt wil waar medewerkers misstanden kunnen melden.

Ook het CDA vindt dat Defensie harder moet optreden als zaken fout gaan. ,,Het pappen en nathouden moet voorbij zijn'', zei CDA-Kamerlid Raymond Knops, die zich ook afvroeg of overplaatsing een oplossing is.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen