ANP29 dec '11 12:02Aangepast op 29 dec '11 17:57

Midden januari duidelijkheid pensioenen ABP

ANP
ANP

AMSTERDAM (ANP) - Pensioenfonds ABP geeft op donderdag 19 januari een eerste indicatie of de pensioenuitkeringen en -aanspraken worden verlaagd. Dat meldde het grootste pensioenfonds van Nederland donderdag.

Waar het voor veel pensioenfondsen onvermijdelijk lijkt om vanaf april 2013 te snijden in de pensioenuitkeringen, vindt ABP het te vroeg om over een eventuele verlaging van de uitkeringen te speculeren. Volgens het fonds zullen eerst de cijfers definitief bekend moeten worden alvorens er van verlaging kan worden gesproken.

ABP maakt op 19 januari de dekkingsgraad over het vierde kwartaal bekend. Dan zal blijken of ABP aanvullende maatregelen moet nemen om de financiële positie op orde te krijgen.

De dekkingsgraad, de verhouding tussen de bezittingen en de verplichtingen, is een belangrijke graadmeter voor de financiële gezondheid van pensioenfondsen. Door de lage rentestand en de aanhoudende malaise op de financiële markten is de dekkingsgraad voor veel pensioenfondsen onder de kritieke grens van 105 procent gezakt. Voor ABP lag deze medio november op ongeveer 94 procent.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen