ANP12 mrt '11 12:18

Aantal banen in tuinbouw stabiel

ZOETERMEER (AFN) - Het aantal tuinbouwbedrijven is in tien jaar tijd gedaald met 8 procent, terwijl het aantal werkzame personen op de loonlijsten afnam met 3 procent. Vanaf 2006 is dat aantal werkzame personen vrijwel constant gebleven en de krimp betekent niet dat er geen nieuwe banen zijn.

Eind 2010 lag het aantal vacatures voor een vaste baan fors hoger dan in de jaren daarvoor. Dit staat in de zevende Arbeidsmonitor van het Productschap Tuinbouw.

Het beeld wisselt sterk per bedrijfstak. Zo is bij de hoveniers sprake van een forse groei van het aantal werkzame personen van 40 procent, terwijl de glastuinbouw een daling liet zien van 30 procent in de periode van 2000 tot en met 2009. In de rapportage van het productschap staat ook dat ondernemers eind vorig jaar aangaven dat vacatures steeds moeilijker zijn in te vullen. Het gaat dan in 60 procent van de gevallen om functies op mbo-, havo- of vwo-niveau.

Bij het aantal werkzame personen worden niet alleen de werknemers geteld, maar ook de meewerkende eigenaren en gezinsleden. Het aantal meewerkende gezinsleden en eigenaren daalde in tien jaar tijd van ruim 57.000 naar minder dan 44.000.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen