ANP9 mrt '11 18:13

Kamer hoort veel klachten over woekerpolissen

DEN HAAG (AFN) - Belangenbehartigers van slachtoffers van woekerpolissen hebben woensdag in de Tweede Kamer hun beklag gedaan over de verzekeringsmaatschappijen. De compensatie die de verzekeraars bieden voor de geleden schade, noemden zij een schijnvertoning. De verzekeraars hangt een stroom van rechtszaken boven het hoofd van mensen die de compensatie te mager vinden.

,,Wij zijn het duidelijk niet eens met de schikking die er nu ligt. Als we zaken willen oplossen, moet dit van tafel’’, aldus Piet Lijesen van Consumentenclaim tijdens een rondetafelgesprek tussen Kamerleden, verzekeraars, belangenbehartigers en toezichthouders. Hij stelt dat de miljarden die gemoeid zijn met het voorstel, niets zeggen over wat gedupeerde consumenten ontvangen.

Jasper van Schaik van Stichting Woekerpolis Claim spreekt van een sigaar uit eigen doos. ,,Het aanbieden van nieuwe producten is geen oplossing voor de hoge kosten uit het verleden’’, meent de voorzitter van de stichting.

Goedkopere producten

Zes grote verzekeraars lieten onlangs weten dat zij hun klanten goedkopere producten aanbieden. Ook beloofde het gros van de verzekeringsconcerns dat klanten zonder boete hun woekerpolis kunnen beëindigen. Dat gebeurde nadat de verzekeraars overeenkomsten hadden gesloten met een aantal consumentenorganisaties.

Marco Keim, directievoorzitter van Aegon Nederland, bood woensdag zijn excuses aan. ,,Er zijn grote fouten gemaakt en daar compenseren wij 640 miljoen euro over. Het is volstrekt duidelijk dat we de verwachtingen van onze klanten niet zijn nagekomen’’, aldus Keim.

Kosteloos

Aegon vergelijkt nu de lopende producten van klanten met nieuwe producten. Als hieruit blijkt dat klanten beter af zijn door over te stappen, biedt het bedrijf dit kosteloos aan. Ook heeft Aegon 80 miljoen euro gereserveerd voor een ,,schrijnendegevallenregeling''.

Ook de andere grote verzekeraars Nationale Nederlanden, ASR, Delta Lloyd en SNS Reaal hebben soortgelijke stappen gezet. ,,Als er polissen zijn die unfair uitpakken, dan repareren we die'', zegt Delta Lloydtopman Niek Hoek. ,,We willen het goed en snel oplossen'', aldus Tom Kliphuis, directeur van Nationale Nederlanden.

Zorgen

Toezichthouder DNB gaf toe zich zorgen te maken over de afwikkeling en of verzekeringsbedrijven hun toezeggingen kunnen nakomen. ,,Ik kan u verzekeren dat wij hierover diepgaande gesprekken voeren met verzekeraars'', aldus DNB-directeur Joanne Kellerman. Voor de polishouders is de kern van het probleem volgens haar de aanhoudende onzekerheid of de beoogde financiële doelen behaald kunnen worden met de producten.

GroenLinks-Tweede Kamerlid Bruno Braakhuis is ontevreden met de geboden oplossingen voor bestaande woekerpolissen. ,,Wat ons vooral steekt, is dat er grote verschillen bestaan tussen de geboden compensatieregelingen. Veel kleine en middelgrote verzekeraars bieden helemaal geen doekje voor het bloeden'', aldus Braakhuis. Hij voorziet dat veel verzekerden hierdoor alsnog naar de rechter stappen om een fatsoenlijke compensatie te krijgen.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen