ANP24 sep '11 07:41

Water in kabels zendmast Lopik

RIJSWJK (ANP) - Corrosie van koper in de kabels in de zendmast bij Lopik wijst er op dat water in de kabels is gekomen. Het is een mogelijke (mede)verklaring voor het ontstaan van de brand op 15 juli. Dat staat in een onderzoek in opdracht van zendmasteigenaar Novec, waar de NOS de hand op heeft gelegd.

,,Wij beschouwen de corrosie op een flink aantal verschillende plaatsen in de kabels een risicofactor voor het ontstaan van brand. Ten eerste omdat binnengedrongen water de elektrische verbindingen kan verstoren en vonkvorming kan veroorzaken. Ten tweede omdat binnengedrongen water wijst op componenten of montagemethoden die mogelijk in bredere zin niet aan de eisen voldoen’’, schrijft het centrum voor brandveiligheid Efectis als opsteller van het rapport.

Efectis zegt nog niks met zekerheid te kunnen zeggen over de oorzaak van de brand omdat vragen die zijn gesteld aan zenderexploitant (Broadcast Partners) tot dusver onbeantwoord zijn gebleven.

Door de brand waren radiozenders zoals Radio 1, BNR en Q-Music in grote delen van Nederland wekenlang slecht te ontvangen.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen