ANP16 aug '11 16:39

'14 onderzoeken naar ouderenmishandeling'

UTRECHT (ANP) - Bij het Meldpunt Ouderenmishandeling van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) dat sinds half juni in de lucht is, zijn 40 meldingen binnengekomen. Het gaat om mishandeling door medewerkers van zorginstellingen. In 14 gevallen stelt de inspectie nader onderzoek in.

De meldingen zijn vrijwel allemaal afkomstig uit verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg. Volgens de inspectie zijn de melders vrijwel altijd familieleden van cliënten/bewoners of (ex-)werknemers.

Gerelateerde artikelen