ANP10 jun '11 14:50

Zijlstra zet in op topcultuur

DEN HAAG (ANP) - Staatssecretaris Halbe Zijlstra (Cultuur) wil culturele topinstellingen niet de dupe laten worden van de bezuinigingen die hij moet doorvoeren. Daarom worden deze instellingen - net als musea, het erfgoed en bibliotheken - zoveel mogelijk ontzien bij de besparingen van in totaal 200 miljoen euro. Dat heeft de VVD-bewindsman vrijdag aan de Tweede Kamer geschreven.

Zijlstra wil het geld zoveel mogelijk weghalen bij instellingen die niet direct kunst maken, maar die kunst ondersteunen of faciliteren. De 'parels' wil hij niet belasten. Met die keuze gaat hij in tegen de Raad voor Cultuur, die geld zoveel mogelijk uitgesmeerd over de gehele culturele 'basisinfrastructuur' wilde weghalen.

In de brief wordt niet meteen duidelijk welke instellingen al dan niet geld zullen ontvangen. Zijlstra benoemt wel voor hoeveel instellingen er nog plaats is als de nieuwe budgetten per 2013 ingaan. De 700 miljoen rijkssubsidie die dan nog beschikbaar is, gaat bijvoorbeeld deels naar de orkestsector. Maar daar zullen wel orkesten sneuvelen: van tien nu naar zeven. Het aantal dansgezelschappen zal slinken van zeven naar vier, operagezelschappen van drie naar twee, theatergezelschappen van negen naar acht en het aantal filmfestivals van vijf naar drie.

Het aantal musea met rijkssubsidie mag gelijkblijven op 28. Maar de staatssecretaris stelt wel aanvullende eisen. Musea die de norm van 17,5 procent eigen inkomsten niet halen, krijgen dan alleen nog subsidie voor het behoud en beheer van hun collectie en niet meer voor publieksfuncties. Deze musea moeten op zoek naar nieuwe financieringsbronnen of naar samenwerkingspartners.

Gerelateerde artikelen