ANP8 mrt '11 15:14

Europarlement wil speculatie harder aanpakken

BRUSSEL (AFN) - Het Europees Parlement wil speculatie op de financiële markten aan banden leggen. Het dringt aan op een verbod van ongedekte handel in kredietderivaten, waarmee beleggers zich indekken tegen een faillissement van een land. Verder wil het Europarlement Europees toezicht op 'naked short selling': het speculeren op een koersdaling van aandelen of obligaties die men zelf niet in bezit heeft.

Het Europarlement heeft dinsdag ingestemd met deze maatregelen, maar moet er nog een akkoord over bereiken met de EU-lidstaten.

CDA-Europarlementariër Corien Wortmann vindt het verbod op ongedekte handel in kredietderivaten te ver gaan, omdat het grote gevolgen kan hebben voor de uitgifte van staatsobligaties door lidstaten. ,,Speculatie onder normale omstandigheden is niet per definitie schadelijk'', zegt ze. Wortmann wil wel dat de EU-toezichthouder meer bevoegdheden krijgt om zo nodig de handel tijdelijk stop te leggen.

Gerelateerde artikelen