ANP11 dec '11 15:12

Kernpunten van het akkoord van Durban

DURBAN (ANP) - Na een dag extra onderhandelen bereikten de 194 landen die deelnamen aan de VN-Klimaattop in het Zuid-Afrikaanse Durban zondagochtend toch nog een akkoord. Hieronder de belangrijkste punten.

- Routekaart naar globaal klimaatakkoord: De landen gaan onderhandelen over een nieuw klimaatakkoord als opvolger van het Kyoto Protocol, dat landen verplicht om de uitstoot van CO2 te verminderen. Dat akkoord moet in 2015 rond zijn en in 2020 in werking treden. Het nieuwe pact moet bindend worden voor alle landen, dus ook voor de grootste vervuilers China, Verenigde Staten en India.

- Kyoto Protocol: Het Kyoto Protocol uit 1997 wordt verlengd. Het protocol zou eigenlijk volgend jaar aflopen. Het protocol blijft nu tot eind 2017 of 2020 van kracht. Slechts een beperkt aantal landen heeft zich de afgelopen jaren verplicht aan het protocol. De EU, Noorwegen en Zwitserland zegden in Durban toe aan Kyoto vast te houden. De landen die zich nu houden aan het protocol zijn echter maar verantwoordelijk voor circa 15 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot.

- Groen Klimaat Fonds: Tot de oprichting van dit fonds werd bij eerder overleg al besloten. Het moet vanaf 2020 jaarlijks tot 100 miljard dollar (74 miljard euro) geven aan arme landen zodat die zich kunnen wapenen tegen de klimaatveranderingen. Er is nu een akkoord over de opzet van het fonds, maar waar het geld vandaan moet komen is nog steeds onduidelijk.

Gerelateerde artikelen