ANP7 jun '11 14:50Aangepast op 7 jun '11 15:20

Weg vrij voor kilometerheffing vrachtwagens

STRAATSBURG (AFN) - De weg is voor Europese landen vrij om vrachtwagens te belasten voor geluidshinder en luchtvervuiling. Bovendien kunnen landen de tarieven die nu al gelden voor het gebruik van het wegennet, straks gaan variëren, zodat rijden in de spits duurder wordt dan in de daluren.

Met een overgrote meerderheid stemde het Europees Parlement dinsdag voor de nieuwe richtlijn die dat mogelijk maakt. De ministers van Transport van de EU-landen bereikten al in oktober een zwaarbevochten compromis hierover, dat overigens minder verstrekkend was dan de Europese Commissie (het dagelijks bestuur van de EU) en het Europarlement voor ogen hadden.

Vervuilende trucks gaan een hogere heffing per kilometer dan milieuvriendelijke wagens betalen. Het verschil in de heffing moet transportbedrijven stimuleren om met zuinigere en stillere wagen te gaan rijden. Het vaste bedrag dat vrachtwagenchauffeurs nu moeten betalen, het Eurovignet, komt te vervallen.

Niet verplicht

De nieuwe richtlijn stelt onder meer dat de heffing voor een moderne vrachtwagen maximaal 3 eurocent per kilometer op ringwegen rond de steden en 2 eurocent per kilometer op de buitenwegen bedraagt. Voor oude, sterk vervuilende vrachtwagens is dat een stuk meer.

De lidstaten worden overigens niet verplicht de heffingen in te voeren. Ze kunnen daarover zelf beslissen. Landen hebben twee jaar de tijd om de nieuwe richtlijn om te zetten in nationale wetgeving. Welke landen de kilometerheffing zullen gaan veranderen, is nu nog niet bekend.

Rekeningrijden

Verscheidene landen onderzoeken de mogelijkheid van rekeningrijden. België wil vanaf 2013 een kilometerheffing introduceren voor vrachtwagens. Ook wordt gestudeerd op plannen om dan personenwagens, ook buitenlandse, te laten betalen. In veel landen ontbreken nog de voorzieningen, zoals camera’s, om het rekeningrijden direct in te voeren.

Corien Wortmann-Kool, Europarlementariër voor het CDA, vindt het een goede zaak dat ondernemers die investeren in een schonere vloot, worden gespaard. ,,De meest vervuilende vrachtauto´s moeten betalen." Zij roept lidstaten op duidelijkheid te geven over wat ze met de opgehaalde tolgelden doen. Volgens de nieuwe regels moet (een deel van) het geld worden geïnvesteerd in de infrastructuur.

Europarlementariër Bas Eickhout van Groen Links is teleurgesteld dat alleen aan luchtvervuiling en geluidsoverlast een prijskaartje wordt gehangen en bijvoorbeeld niet aan de uitstoot van broeikasgassen.

Gerelateerde artikelen