ANP8 jun '11 13:19

Nederland voorop bij duurzame soja

DEN HAAG (AFN) - De Nederlandse industrie heeft de allereerste soja gekocht van een producent die met een certificaat kan aantonen dat de teelt verantwoord is. De Braziliaanse sojaproducent Grupo André Maggi levert 85.000 ton aan onder meer diervoederkoepel Nevedi, Ahold en FrieslandCampina.

Het Productschap Margarine Vetten en Oliën (MVO) en het Initiatief Duurzame Handel meldden deze ,,doorbraak'' woensdag. De partij soja is geteeld volgens de principes van de Ronde Tafel voor Verantwoorde Soja (RTRS), die in 2006 in Zwitserland werd opgericht en waarin alle partijen in de voedselketen vertegenwoordigd zijn.

Soja is een van de belangrijkste landbouwproducten van de wereld. Door de stijgende consumptie van vlees neemt de vraag naar soja voor veevoer snel toe. De RTRS wil voorkomen dat de teelt ten koste gaat van de natuur en schade aan het milieu veroorzaakt.

Wereld Natuur Fonds

Het Wereld Natuur Fonds, dat ook vertegenwoordigd is in de RTRS, vindt de teelt van verantwoorde soja ,,urgent''. In Brazilië worden gebieden als de Amazone in snel tempo omgezet in landbouwgrond. Dat leidt tot het uitsterven van plant- en diersoorten en aantasting van de waterhuishouding. Het is ook slecht voor het klimaat, omdat de regenwouden het broeikasgas CO2 opnemen.

De regels rond de certificaten brengen ook met zich mee dat landrechten van de lokale bevolking niet worden geschonden en er geen overmatig gebruik wordt gemaakt van bestrijdingsmiddelen.

Gerelateerde artikelen