ANP16 dec '11 15:37Aangepast op 16 dec '11 16:13

LTO eens met aanpak stikstof

DEN HAAG (AFN) - De belangenorganisatie LTO Nederland is het op hoofdlijnen eens met de nieuwe aanpak van het kabinet om de uitstoot van stikstof terug te dringen. Boeren moeten daardoor in de nabijheid van natuurgebieden maatregelen treffen om de uitstoot terug te dringen en zo de kwaliteit van de natuur te verbeteren. Een deel van de daling mag gebruikt worden voor nieuwe uitstoot van stikstof.

Dit geldt voor de omgeving van 128 van de 133 zogenoemde Natura 2000-gebieden.

Met LTO Nederland is overeenstemming bereikt over aanscherping van milieu-eisen in vooral de melkveehouderij, zoals eisen aan het gebruik van mest. De maatregelen gaan in 2014 in en moeten leiden tot en daling van de uitstoot van stikstof met 10 procent.

De Raad van State is gevraagd om te kijken naar de juridische houdbaarheid van de zogeheten Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Ook moet een praktijktoets uitwijzen of deze aanpak past in de verlening van de vergunningen.

Gerelateerde artikelen