ANP28 nov '11 12:04

Bonden eisen sociaal plan rijksambtenaren

DEN HAAG (AFN) - De vakbonden voor overheidspersoneel roepen de ondernemingsraden bij het Rijk op een negatief advies uit te brengen over reorganisatieplannen zolang er geen sociaal plan is afgesproken. De bonden beleggen dinsdag in Utrecht een bijeenkomst met or-leden om samen te praten over een strategie, zo heeft Abvakabo FNV laten weten.

Het kabinet wil fors bezuinigen op de rijksoverheid en duizenden banen schrappen. Daarom is de bonden er veel aan gelegen een sociaal plan af te spreken, maar dat is niet gelukt.

Tot januari geldt nog het ,,Sociaal flankerend beleid'' (SFB) , een soort rijksbreed sociaal plan bij reorganisaties. Maar de bonden zijn er niet in geslaagd met minister Piet Hein Donner(Binnenlandse Zaken) overeenstemming te bereiken over verlenging of vernieuwing daarvan. De bonden vinden het onbegrijpelijk dat de minister dit niet nodig vindt, aldus Marco Ouwehandvan Abvakabo.

De bonden wijzen erop dat de werkgever reorganisaties voor advies moet voorleggen aan de ondernemingsraad. Het ontbreken van maatregelen om de gevolgen voor het personeel op te vangen, kan reden zijn voor een negatief advies. Dat kan die plannen niet tegenhouden, maar wel vertragen.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen