ANP28 dec '11 11:32Aangepast op 28 dec '11 16:46

Vakbonden hekelen 'snoeipakket' werkgevers

DEN HAAG (AFN) - De vakbonden hekelen de opstelling van de werkgeversorganisaties in de aanloop naar de komende cao-onderhandelingen. Die willen dat inflatie en koopkracht niet maatgevend meer zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden. Zij vinden dat bij de huidige onzekere economische situatie onverantwoord.

Maar zowel FNV Bondgenoten als de MHP stelt dat de werkgevers met een snoeipakket komen dat de crisis alleen maar verergert. Zij reageren daarmee op de nota arbeidsvoorwaarden 2012 waarmee de werkgeversorganisaties AWVN, VNO-NCW en MKB de cao-onderhandelingen willen ingaan.

De werkgevers willen een 'integraal arbeidsvoorwaardenpakket' waaronder alle arbeidskosten vallen, ook de kosten van het pensioen. Daarbij denken ze aan het bevriezen van de pensioenpremies die ze betalen. Indien die 'premiestabilisatie' niet mogelijk is, komt verhoging van de pensioenleeftijd of verlaging van de opbouw in beeld.

Onaanvaardbaar

Ook willen de werkgevers voor het eerst dat loonstijgingen niet meer meetellen in de pensioenopbouw. Uitgangspunt is dat de loonkosten niet te veel oplopen. De premies die werkgevers betalen voor de pensioenvoorziening, zouden ook niet verder moeten stijgen.

FNV Bondgenoten vindt het ,,onaanvaardbaar'' om de rekening van de pensioenen eenzijdig bij de werknemers te leggen. VNO-NCW wil niet alleen de pensioenpremie maximeren, maar ook nog eens inhakken op de pensioenopbouw door loonstijgingen niet mee te rekenen, aldus de vakbond.

Doorn in het oog

De vakcentrale voor middengroepen en hoger personeel MHP stelt dat loonsverhogingen wel degelijk voor pensioenopbouw in aanmerking moeten komen. ,,Dit is nooit onderwerp van gesprek geweest en zal dit ook niet worden”, aldus MHP-duovoorzitter Bob van der Wal. Volgens de MHP lijken de werkgevers zich steeds meer te onttrekken aan de geest van het pensioenakkoord.

,,Het is de MHP een doorn in het oog hoe werkgevers proberen de crisis te gebruiken om de positie van werknemers uit te hollen. Werkgevers leggen de rekening eenzijdig neer bij de werknemer. Onacceptabel'', aldus Van der Wal.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen