ANP8 mrt '11 11:58

Provisie bemiddelaars nog steeds te hoog

AMSTERDAM (AFN) - De consument betaalt in veel gevallen nog altijd te veel voor verzekeringen die worden afgesloten bij een hypotheek of een lening. De verzekeraar betaalt namelijk in een ,,substantieel deel'' van de gevallen nog te veel provisie aan adviseurs en bemiddelaars, blijkt uit dinsdag gepubliceerd onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Excessen komen niet meer voor, maar vaak is de provisie nog te hoog in verhouding tot wat de tussenpersoon ervoor doet.

Het gaat om verzekeringen die samen met een krediet worden afgesloten en die het risico afdekken van de gevolgen van werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of overlijden. Twee jaar geleden bleek uit onderzoek van de AFM dat tussenpersonen provisies kregen die konden oplopen tot 80 procent van de totale premie. Sinds januari 2010 geldt de regel dat provisies ,,passend'' moeten zijn en nu heeft de AFM de hoogte opnieuw onder de loep genomen.

Buitensporige provisies tot 80 procent, heeft de AFM niet meer gezien. Maar in veel gevallen zijn ze nog wel te hoog. AFM heeft de betrokken partijen aangesproken en oppert dat verzekeraars een vast bedrag afspreken of een plafond vaststellen voor de provisie.

Ook wijst de AFM er in een brief aan verzekeraars op dat bij kleine consumptieve kredieten een verzekering doorgaans niet in het belang van de klant is. De kosten ervan staan vaak niet in verhouding tot het financiële risico dat ermee wordt afgedekt.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen