ANP28 dec '11 11:35

Werkgevers: inflatie niet maatgevend meer

ANP
ANP

DEN HAAG (ANP) - De werkgevers willen dat inflatie en koopkracht niet maatgevend meer zijn bij de komende cao-onderhandelingen. Gelet op de huidige onzekere situatie moeten de bedrijfseconomische ontwikkelingen bepalend zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden.

Dit staat in de nota arbeidsvoorwaarden 2012 waarmee de werkgeversorganisaties AWVN, VNO-NCW en MKB de cao-onderhandelingen willen ingaan.

De werkgevers willen een 'integraal arbeidsvoorwaardenpakket' waaronder alle arbeidskosten vallen, dus ook de kosten van het pensioen. Daarbij denken ze aan het bevriezen van de pensioenpremies die ze betalen. Indien die 'premiestabilisatie' niet mogelijk is, komt verhoging van de pensioenleeftijd of verlaging van de opbouw in beeld.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen