ANP11 mei '11 18:20

Ambtenaren maken kans op hoger pensioen

AMSTERDAM (AFN) - Voor het eerst sinds jaren maken gepensioneerde ambtenaren en leraren kans op een hogere pensioenuitkering. De afgelopen drie jaar zijn de pensioenen vrijwel niet aangepast aan de inflatie, maar volgens de huidige stand van zaken is indexatie eindelijk weer in beeld. Dat bleek woensdag bij de presentatie van de jaarcijfers van ambtenarenpensioenfonds ABP.

De dekkingsgraad, die aangeeft in hoeverre een pensioenfonds in staat is om de pensioenen op de langere termijn te financieren, bedroeg eind vorige maand 111 procent. In voorgaande jaren zat het fonds rond deze tijd niet zo ruim boven de grens van 105 procent, waarop kan worden geïndexeerd.

Toch is nog lang niet met zekerheid te zeggen wat er volgend jaar met de pensioenen gebeurt. Daarvoor moet de stand van de dekkingsgraad in juli en in november de doorslag geven. Ook is indexeren afhankelijk van de situatie op de financiële markten; er moet vertrouwen zijn dat de dekkingsgraad een paar maanden later niet weer onder de 105 procent kukelt. Wel heeft het fonds de ambitie om te indexeren, zei vicevoorzitter Joop van Lunteren.

ABP

ABP had vorig jaar last van de grillige rentestand. De dekkingsgraad schommelde tussen 88 procent en 105 procent. Het vermogen steeg met 28 miljard euro tot 237 miljard euro en is inmiddels verder opgelopen tot 242 miljard euro. Bij het fonds zijn ruim 2,8 miljoen mensen aangesloten, van wie 767.000 gepensioneerden. Wat vermogen betreft is ABP het grootste Nederlandse pensioenfonds, maar qua aantal deelnemers wordt het overtroffen door Zorg en Welzijn.

Het is nog steeds de bedoeling dat volgend jaar de afspraken van het pensioenakkoord in werking treden, met als belangrijkste verandering dat de pensioengerechtigde leeftijd in 2020 verschuift naar 66 jaar. Maar omdat de sociale partners nog geen definitieve overeenstemming hebben bereikt, is het onduidelijk wat precies de effecten op het fonds zullen zijn. ,,Als het akkoord er halverwege dit jaar ligt, moet het lukken om het op tijd in te voeren. Maar als er pas in het laatste kwartaal een knoop wordt doorgehakt, wordt het moeilijker'', zei de tweede vicevoorzitter Xander den Uyl.

Geen commentaar

De vicevoorzitters wilden geen commentaar geven op het voorlopige pensioenakkoord dat de vakbeweging vorig jaar juni met de werkgevers sloot. Ook van de onderhandelingen die vakcentrale FNV intern voert, houden de bestuurders zich afzijdig.

Mochten de pensioenuitkeringen volgend jaar worden verhoogd, dan is dat een schrale troost voor de ambtenaren, die wat inkomen betreft voor een groot deel op de nullijn zitten, of daartegen aanhikken. Zij zien hun opgebouwde pensioenrechten dan namelijk wel stijgen. De cao-onderhandelingen voor rijksambtenaren zitten sinds begin dit jaar muurvast, omdat de vakbonden het niet eens zijn met de overheid die de lonen wil bevriezen. In de nieuwe cao voor leraren is onlangs afgesproken dat er geen loonsverhoging in zit.

Sinds Ed Nijpels in februari afzwaaide als voorzitter van ABP, zit het fonds zonder topman. Voor het eind van dit jaar wil ABP een nieuwe voorzitter benoemen.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen