ANP14 jun '11 18:02

Hollandse pieper moet verzilting aankunnen

DEN HAAG (AFN) - Nederlandse akkerbouwers werken samen met veredelaars en universiteiten hard aan de ontwikkeling van een nieuwe aardappel die goed gedijt op verzilte akkers. Dat meldde het Productschap Akkerbouw dinsdag.

In Nederland zal de komende tien jaar ongeveer 125.000 hectare landbouwgrond verzilten, met name in de kustgebieden bij de Waddenzee, in de kop van Noord-Holland en in Zeeland. In Zeeland kunnen sommige boeren hun grond al niet meer gebruiken voor aardappelteelt. Zonder innovatie, zoals de zogeheten 'zilte pieper', zijn boeren aangewezen op kostbare energie-instensieve maatregelen, zoals het spoelen van hun gewassen.

Nieuwe praktijkproeven op Texel moeten duidelijk maken welke Nederlandse rassen het best groeien op grond die onderhevig is aan verzilting. Ook in Zeeland wordt geëxperimenteerd met aardappelen die tegen zout moeten kunnen.

Om de ontwikkelingen te versnellen voeren de Vrije Universiteit en Wageningen UR fundamenteel onderzoek uit om genen op te sporen die de aardappel beter bestand maken tegen verzilting. Volgens onderzoeker Bert de Boer van de Vrije Universiteit moet het met nieuwe financiering van het onderzoek mogelijk zijn om binnen tien jaar de zogeheten zouttolerante aardappels te kweken.

Gerelateerde artikelen