ANP9 dec '11 14:09Aangepast op 9 dec '11 14:43

Bankenbelasting pakt perverse beloningen aan

DEN HAAG (AFN) - De bankenbelasting die het kabinet in de loop van volgend jaar wil invoeren, richt zich ook op bovenmatige bonussen van bestuurders bij banken. Er komt een extra belasting van 5 procent als banken hun bestuurders een bonus geven die hoger is dan het jaarsalaris.

Dat blijkt uit het wetsvoorstel van minister Jan Kees de Jager en staatssecretaris Frans Weekers van Financiën. De bankenbelasting moet ongeveer 300 miljoen euro per jaar gaan opleveren. Risicovolle kortlopende schulden worden zwaarder belast dan langlopende schulden.

De extra 5 procent op de bankenbelasting als een bank een bestuurder een bonus geeft die hoger is dan het jaarsalaris, is een antwoord van het kabinet op een in de Tweede Kamer aangenomen motie van de PVV.

Rechtvaardigheid

De bankenbelasting is volgens het kabinet rechtvaardig omdat in de kredietcrisis meerdere Nederlandse banken zijn gered met miljarden euro's aan belastinggeld. Ook nu geldt nog een ,,impliciete garantie'' dat de Staat bereid is banken in nood te redden. ,,Nu is het moment aangebroken om daar iets voor terug te vragen'', zei staatssecretaris Frans Weekers vrijdag na de wekelijkse ministerraad.

Hij erkent dat banken de kosten mogelijk deels zullen afwentelen op de consument, maar hoopt dat ze ook vooral zullen snijden in de eigen kosten, bonussen en dividenden aan aandeelhouders.

Opbrengsten

Het kabinet rekent op een opbrengst van 300 miljoen euro in het eerste jaar van de bankenbelasting. Daarna moeten de inkomsten structureel meer zijn. Dit voorjaar overlegden De Jager en Weekers met de Nederlandse banken over hun plannen.

Het eigen vermogen van de banken valt onder de strengere regels van het zogeheten Basel III-akkoord. Banken krijgen volgend jaar ook een speciale heffing van in totaal ongeveer 400 miljoen euro per jaar. Dat geld gaat in een fonds voor het zogeheten depositogarantiestelsel, dat de spaartegoeden bij Nederlandse banken tot 100.000 euro garandeert.

Gerelateerde artikelen