ANP11 mrt '11 15:18

Waterschapsbank: meer krediet, minder winst

DEN HAAG (AFN) - De Nederlandse Waterschapsbank (NWB Bank), een belangrijke financier van de publieke sector, zag de kredietverlening in het afgelopen jaar toenemen met 48 procent tot 7 miljard euro. Daarmee was de kredietverlening bijna gelijk aan die van het recordjaar 2008, meldde de bank vrijdag.

Ook het saldo van rentelasten en rentebaten verbeterde, van 92 miljoen euro in 2009 naar 104 miljoen euro in het afgelopen jaar. Toch boekte de bank een lagere winst door afschrijvingen op de waarde van de leningen. De nettowinst daalde van 57 miljoen euro naar 38 miljoen euro. Daarvan wordt 60 procent (23 miljoen) contant als dividend uitgekeerd aan de aandeelhouders, de Nederlandse staat en de waterschappen.

De NWB Bank tekent bij de cijfers aan dat de ,,ongerealiseerde verliezen'' boekhoudkundig van aard zijn. De bank rekent zich tot de veiligste in de wereld.

Het karakter

De NWB Bank zegt dat het kredietrisico op haar leningen bijzonder laag is en dat de afwaarderingen slecht passen bij het karakter van de bank. Ze vinden toch plaats op grond van internationale accountantsregels en de bank doet onderzoek naar mogelijkheden om over te stappen naar andere waarderingsregels.

De bank verwacht dat de kredietvraag van de publieke sector, met name die van de woningbouwcorporaties, dit jaar aanzienlijk zal afnemen. Ook voorziet de NWB Bank dat de rentebaten in 2011 onder druk zullen komen als gevolg van herfinanciering van kredieten.

Gerelateerde artikelen