ANP7 mrt '11 17:39

Kamer velt in najaar oordeel over code banken

DEN HAAG (AFN) - De Nederlandse banken krijgen nog tot dit najaar de tijd om aan te tonen dat ze zich goed houden aan de gedragscode die ze zelf in september 2009 hebben opgesteld. De Tweede Kamer heeft met minister Jan Kees de Jager van Financiën afgesproken het oordeel af te wachten van een commissie die de naleving door de bankiers van hun eigen code controleert.

De Jager gaat die commissie, onder leiding van oud-Unilevertopman Antony Burgmans, wel vragen in september te rapporteren.

Burgmans leverde vorig najaar al een tussenrapportage en daaruit bleek dat er nog flink wat schort aan de naleving van de bankencode. Een ruime meerderheid van de Kamer kondigt nu al aan dat als die in het eindrapport ook zo slecht is, er dan onherroepelijk harde wetgeving volgt. Ook minister De Jager vindt dat het tijdperk van de zelfregulering dan voorbij is, al ziet hij vooralsnog meer voordelen dan nadelen bij zelfregulering.

Belangrijk onderwerp

De code banken was maandag weer het belangrijkste onderwerp in een overleg tussen Kamer en De Jager over het rapport van de commissie-De Wit, de parlementaire commissie die vorig jaar onderzoek deed naar de oorzaken van de internationale kredietcrisis. De commissie kwam met 27 aanbevelingen die door de Kamer integraal werden overgenomen en door het kabinet grotendeels ook.

Kamerleden waren maandag bijzonder kritisch over het gedrag van de banken en geluiden over het terugkeren van hoge bonussen. Ook de houding van bankiers in een rondetafelgesprek vorige maand heeft weinig goeds gedaan aan de gevoelens van Kamerleden over bankiers.

Wetgeving

PvdA-Kamerlid Ronald Plasterk wil hoe dan ook en het liefst zo snel mogelijk wetgeving, maar is bereid de rapportage van Burgmans af te wachten. Plasterk noemde de bonussen ,,sowieso gekkigheid’’ en zei dat hij erg geschrokken was van ING-topman Jan Hommen die stelde dat hij niet iedereen kan straffen door bonussen te onthouden.

CDA-Kamerlid Elly Blanksma wil eigenlijk af van het 'pas toe of leg uit'-principe in de code. Dat houdt in dat afwijken van de code mag, mits maar goed uitgelegd. Ook De Jager ziet heel weinig ruimte voor 'leg uit'. ,,De regel moet zijn: pas de code toe.'' De Jager kondigde ook aan dat hij de eed die bankiers nu vrijwillig afleggen een meer formele status wil geven.

SP-Kamerlid Ewout Irrgang stelde dat de bankiers eigenlijk lak hebben aan het parlement. PVV-Kamerlid Ronald van Vliet is ,,onverkort voorstander van een wettelijke regeling’’, hoe eerder hoe beter wat hem betreft. VVD-Kamerlid Matthijs Huizing pleitte voor ,,meer druk op de ketel''.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen