ANP10 jun '11 15:57Aangepast op 10 jun '11 16:18

Gasunie voor privatiseren deel landelijk net

GRONINGEN/DEN HAAG (AFN) - De Gasunie staat positief tegenover het voornemen van minister Maxime Verhagen (EL&I) om de landelijke energienetten gedeeltelijk te privatiseren.

De minister stelt in het energierapport, waarmee het kabinet vrijdag instemde, dat de komende jaren miljarden geïnvesteerd moeten worden in de landelijke netten. Hij wil dat niet alleen de staat betaalt, maar ook particuliere beleggers.

Daarom opent hij de mogelijkheid van een minderheidsbelang, waarbij de zeggenschap bij de overheid blijft. Dit geldt niet voor de distributienetten van stroom en gas, die in handen zijn van gemeenten en provincies.

Goed investeringsklimaat

Topman Paul van Gelder van de Gasunie zegt dat een goed investeringsklimaat cruciaal is. Daarin past de mogelijkheid tot privatisering van een minderheidsaandeel.

Van Gelder vindt dat Verhagen visie toont: ,,De regering mikt op een haalbare, betaalbare en verantwoorde route naar een schone en stabiele energievoorziening.'' De topman van Gasunie denkt dat aardgas een belangrijke rol kan spelen in de jarenlange marsroute naar een duurzame energievoorziening. Hij noemt het positief dat het kabinet ,,vol blijft inzetten'' op de zogeheten gasrotonde.

Dit houdt in dat Nederland ook als het grote gasveld bij Slochteren leeg raakt, een belangrijke spil blijft als doorvoerland van gas naar andere Europese landen. Daarbij is van belang dat gas uit andere landen wordt opgeslagen in lege velden in Nederland. Daarvoor zijn veel investeringen nodig en dient er een goed investeringsklimaat te zijn.

Gerelateerde artikelen