ANP26 mei '11 07:22

Hof van Justitie besluit over kolencentrales

LUXEMBURG (AFN) - Het Europees Hof van Justitie in Luxemburg maakt donderdag bekend of de milieuvergunning voor drie Nederlandse kolencentrales in orde is. Een hoge adviseur van het hof liet zich al kritisch uit.

Volgens de advocaat-generaal zouden de vergunningen voor de kolengestookte elektriciteitscentrales in de Groningse Eemshaven en in Rotterdam ten onrechte zijn verleend. Vaak neemt het hof het advies van de advocaat-generaal over.

De milieuvergunningen waren in 2007 en 2008 verstrekt aan E.On, Electrabel en RWE Power. Milieuorganisaties Stichting Natuur en Milieu en Greenpeace maakten bezwaar.

Het hof in Luxemburg oordeelt over de vraag of de milieuvergunningen wel stroken met Europese richtlijnen over de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen. De rechters doen dat op verzoek van de Raad van State, die in Nederland een uitspraak moet doen over de vergunningen. De raad wil weten of een dreigende nationale overschrijding van de normen een reden kan zijn om een milieuvergunning te weigeren.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen