AFN25 sep '13 07:40Aangepast op 25 sep '13 09:19

Banken nalatig bij verkoop derivaten aan mkb

Auteur: ANP Nieuws

AMSTERDAM (AFN) - Een aantal banken in Nederland heeft de toezichtregels de afgelopen jaren aan hun laars gelapt bij de verkoop van rentederivaten aan mkb-bedrijven en semipublieke instellingen.

Dat blijkt uit een woensdag verschenen verkennend onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Rentederivaten zijn beleggingsproducten die bij het afsluiten van een lening vaak gebruikt worden om de risico's van een stijging van de rente af te dekken. De informatieverstrekking over de rentederivaten gaf volgens de AFM vaak een te gunstig beeld van de verwachtingen.

,,Negatieve scenario’s blijven onderbelicht. Cliënten kunnen daardoor onverwacht met tegenvallers worden geconfronteerd, bijvoorbeeld wanneer een derivaat met negatieve marktwaarde voor het einde van de looptijd wordt beëindigd'', stelt de toezichthouder.

Consequenties

De AFM constateert ook dat banken mkb'ers vaak onvoldoende informeren of zij als professioneel of als niet-professioneel worden geclassificeerd en welke consequenties dit voor hen heeft. Dat is belangrijke informatie omdat de zorgplicht van banken voor de eerste groep beperkter is dan voor de tweede.

,,Uit het onderzoek is ook gebleken dat de dossiervorming door banken te wensen over laat'', constateert de toezichthouder. De AFM doet in de tweede helft van dit jaar een aanvullend onderzoek naar de dienstverlening van banken. Ook brengt de organisatie in kaart in hoeverre er andere problemen spelen bij de financiële dienstverlening aan het mkb.

,,Banken gaan door met het verbeteren van hun dienstverlening aan professionele partijen in het mkb en de semi publieke sector rond rentederivaten. De informatievoorziening over derivaten aan professionele en niet professionele klanten is in de afgelopen jaren sterk verbeterd'', laat de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in een reactie weten. ,,De banken wachten het vervolgonderzoek met belangstelling af en zullen de toezichthouder waar nodig met raad en daad bijstaan.''


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen