AFN23 okt '13 10:17Aangepast op 23 okt '13 11:20

ECB neemt 124 banken onder de loep

Auteur: ANP Nieuws

FRANKFURT (AFN) - De Europese Centrale Bank (ECB) heeft 124 grote Europese banken, waaronder diverse Nederlandse, aangewezen waarvan de financiële positie zal worden onderzocht.

Dat blijkt uit een voorlopige lijst die de ECB woensdag publiceerde.

De ECB start zijn onderzoek in november en verwacht de operatie in oktober volgend jaar af te ronden, voordat de centrale bank het toezicht op de grote banken overneemt. Tot de banken die worden onderzocht horen ook ING, Rabobank, ABN Amro, SNS, de Nederlandse Waterschapsbank en de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG).

Het onderzoek bestaat uit drie delen. Daarbij wordt in eerste instantie gekeken naar de risico's die banken lopen en naar de kwaliteit van de bezittingen die ze op hun balans hebben staan. Vervolgens wordt met een stresstest bepaald in hoeverre banken een nieuwe crisis kunnen doorstaan.

Extra kapitaal

Uit de onderzoeken moet blijken welke banken extra kapitaal nodig hebben om hun toekomst te verzekeren. De namen van die banken zullen in november volgend jaar bekend worden gemaakt, de centrale bank geeft tussentijds geen details over de uitkomsten van het onderzoek. De ECB riep Europese overheden op ervoor te zorgen dat het voor november volgend jaar duidelijk is hoe banken worden bijgestaan als ze niet in staat zijn het benodigde kapitaal op de markt op te halen.

De ECB hanteert in eerste instantie een minimale kapitaaleis van 8 procent. Dat betekent dat banken een buffer moeten aanhouden die overeenkomt met minstens 8 procent van hun naar risico gewogen bezittingen. Bij de stresstest zullen aanvullende eisen worden gesteld, die later bekend worden gemaakt.

Buffers

De buffers van de betreffende Nederlandse banken voldoen momenteel aan de eis van de ECB. ING meldde over het tweede kwartaal een zogeheten core tier 1-ratio van 11,8 procent. Bij Rabobank kwam de vergelijkbare verhouding tussen eigen en vreemd vermogen op 12,9 procent. De genationaliseerde banken SNS en ABN Amro kwamen uit op respectievelijk 12,2 en 13,3 procent. BNG en de Waterschapsbank hebben aanzienlijk grotere buffers.

ECB-president Mario Draghi noemde het onderzoek, dat circa 85 procent van de Europese financiële sector beslaat, een belangrijke stap ,,voor Europa en de toekomst van de economie van de eurozone''. Hij verwacht dat het onderzoek het vertrouwen in de banken zal vergroten.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen