AFN22 nov '13 13:59Aangepast op 22 nov '13 14:44

Geen discriminatie bij belasten vermogens

Auteur: ANP Nieuws

DEN HAAG (AFN) - Dat er in Nederland een onderscheid gemaakt wordt tussen het belasten van particulier vermogen en het belasten van ondernemingsvermogen bij erfenissen en schenkingen, is niet discriminerend.

Dat oordeelde de Hoge Raad vrijdag.

Naar aanleiding van een eerdere uitspraak van de rechtbank Breda dat dit onderscheid in strijd zou zijn met het internationale gelijkheidsbeginsel, hadden duizenden particulieren bij de Belastingdienst bezwaarschriften ingediend. Zij vonden het oneerlijk dat er bij het verkrijgen van ondernemingsvermogen tot ruim 1 miljoen euro 100 procent fiscale vrijstelling bestaat en 83 procent daarboven. Ontvangers van particulier vermogen zouden eveneens recht op die vrijstelling moeten hebben.

Om hierover duidelijkheid te krijgen, besloot de fiscus de zaak aan de Hoge Raad voor te leggen. Ook de advocaat-generaal vond dat er sprake was van ''strijd met het gelijkheidsbeginsel''. Vaak volgt de Hoge Raad het advies van de advocaat-generaal, maar in dit geval wijkt de hoogste rechter hiervan af.

Ruime beoordelingsvrijheid

De Hoge Raad oordeelt dat internationale normen de overheid een ruime beoordelingsvrijheid geven bij het vaststellen van belastingen. Als het niet gaat om onderscheid op basis van aangeboren kenmerken van een persoon, zoals geslacht, ras en etnische afkomst, dient de keuze van de wetgever te worden geëerbiedigd.

De overheid heeft bij het vaststellen van het onderscheid voornamelijk familiebedrijven op het oog gehad, voegt de hoogste rechter daaraan toe. ,,Die bedrijven zijn van belang voor behoud en groei van de werkgelegenheid, behoud van economische diversiteit en voor stabiliteit. Daarnaast heeft de wetgever het ondernemerschap willen stimuleren''. Dat zijn volgens de Hoge Raad gerechtvaardigde doelstellingen.

Staatssecretaris Frans Weekers reageert tevreden: ,,Dit is goed nieuws voor de continuïteit van ondernemingen. Door de snelheid waarmee rechtbanken en Hoge Raad deze procedures hebben behandeld, heeft een grote groep belastingplichtigen eerder duidelijkheid.''


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen