AFN15 nov '13 11:55

ABN Amro nog erg voorzichtig over economie

Auteur: ANP Nieuws

AMSTERDAM (AFN) - De Nederlandse economie vertoont voorzichtige tekenen van herstel, maar bij ABN Amro gaat de vlag nog niet uit.

Veel bedrijven en consumenten worstelen nog met de gevolgen van de crisis en overtuigende groei is niet in zicht, zeiden bestuurders van de bank vrijdag in een toelichting op de derdekwartaalcijfers.

De voorzieningen voor leningen waarvan terugbetaling onzeker is, daalde in het derde kwartaal naar 212 miljoen euro, van 254 miljoen in de voorgaande periode. Maar het is volgens financieel directeur Kees van Dijkhuizen nog veel te vroeg om te zeggen of die daling is toe te schrijven aan een structurele economische verbetering.

Voor het vierde kwartaal voorziet ABN Amro ook weer een toename van de kredietvoorzieningen. De instroom bij de zogenoemde bijzondere kredieten, leningen aan bedrijven die betalingsmoeilijkheden hebben, stabiliseert volgens de bank op een hoog niveau. Bovendien wordt aan het einde van het jaar wat scherper naar de portefeuille gekeken.

Investeringsbereidheid

Ook de lage investeringsbereidheid van bedrijven laat zien dat de economie nog niet uit het dal is. Bij ABN Amro vertaalde die zich in het derde kwartaal in een daling van het aantal kredietaanvragen. De totale zakelijke kredietportefeuille kromp met 2,6 miljard euro, waarvan 0,9 miljard wordt verklaard door de verkoop van Griekse bedrijfsleningen.

Wel erkent ABN Amro dat er ook kritischer wordt gekeken. Aanvragen voor leningen om verliezen te financieren, worden niet gehonoreerd. Voor de komende kwartalen voorziet de bank wel weer een toename van het aantal aanvragen voor kredieten die bedoeld zijn voor investeringen, met name vanuit het midden- en kleinbedrijf.

Betalingsachterstand

Het aandeel hypotheken in de totale portefeuille dat een betalingsachterstand kent, neemt nog altijd toe. Ook het voorzieningenniveau steeg in het derde kwartaal opnieuw. Die stijging is volgens ABN Amro echter ,,niet verontrustend'', en gezien de nog altijd oplopende werkloosheid ook goed te verklaren.

Een positief punt is dat de bodem van de woningmarkt wel lijkt te zijn bereikt. ABN Amro signaleerde in het derde kwartaal zelf een lichte toename van het aantal offertes voor nieuwe hypotheken. De totale hypotheekportefeuille nam in omvang af, doordat nog altijd veel klanten vervroegd aflossen.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen