AFN5 nov '13 05:25

Brussel komt met economische verwachtingen

Auteur: ANP Nieuws

BRUSSEL (AFN) - De Europese Commissie presenteert dinsdagochtend haar nieuwe economische verwachtingen voor de Europese Unie.

De halfjaarlijkse prognose is een vooruitblik op onder meer de economische prestatie (bruto binnenlands product-bbp), inflatie, werkloosheid en financiële situatie van de EU-lidstaten.

In mei, bij de lenteprognose, stelde Brussel onder meer dat het Nederlandse begrotingstekort dit jaar niet verder zal afnemen. Het zou blijven steken op 3,6 procent van het bbp. Nederland moet het tekort uiterlijk volgend jaar onder de EU-norm van 3 procent terugdringen.

Brussel uitte in mei ook de verwachting dat de Nederlandse staatsschuld dit jaar zal oplopen tot 74,6 procent van het bbp. In 2014 neemt de staatsschuld toe tot 75,8 procent, zo becijferden de rekenmeesters van de EU.

Het kabinet sloot onlangs een akkoord met 3 oppositiepartijen over de begroting van 2014, waarin 6 miljard euro extra wordt bezuinigd. Ondanks die besparingen blijft Den Haag boven de limiet van 3 procent. Daarover velt Brussel midden november een oordeel.

Gerelateerde artikelen