AFN7 nov '13 07:53Aangepast op 7 nov '13 11:44

Winst Aegon lijdt onder voorzichtige aannames

Auteur: ANP Nieuws

DEN HAAG (AFN) - Aegon is voorzichtiger geworden over het toekomstige rendement op zijn beleggingen in aandelen en staatspapier.

De aanpassing van de aannames op dat gebied leidde in het derde kwartaal tot een flink papieren verlies, waardoor de verzekeraar onder de streep veel minder overhield dan een jaar eerder.

Aegon gaat nu uit van een rendement op zijn beleggingen in aandelen van 8 procent per jaar. Dat was eerder 9 procent. Daarnaast is het verwachte rendement op Amerikaanse staatsleningen verlaagd van 4,75 naar 4,25 procent. Samen met enkele andere herwaarderingen resulteerde dit in een verliespost van 493 miljoen euro.

Hoewel met name de aandelenmarkten de afgelopen tijd een prima rendement opleverden, sprak bestuursvoorzitter Alex Wynaendts van een logische stap. ,,Wij kijken vooral naar de lange termijn'', zei hij. ,,Dan is het beter om voorzichtig te zijn, juist gezien de sterke stijging van de laatste tijd'', zo zei hij tegen het ANP.

Herwaardering

Door de herwaardering daalde de nettowinst met 40 procent tot 227 miljoen euro. Het onderliggend resultaat voor belastingen nam wel met 7 procent op jaarbasis toe tot 531 miljoen euro. De stijging is onder meer te danken aan een groei van de activiteiten en stijgende koersen op de aandelenmarkten.

Wynaendts sprak van een voortzetting van de positieve trend van de afgelopen kwartalen. ,,Wij blijven de vruchten plukken van belangrijke maatregelen die het management heeft genomen en profiteren daarnaast van gunstige marktomstandigheden'', aldus de topman.

Levensverzekeringen

De verkoop van nieuwe levensverzekeringen nam met 2 procent toe tot 412 miljoen euro, met name door de verkoop van pensioenen in het Verenigd Koninkrijk. In Nederland en de Verenigde Staten was daarentegen sprake van een daling.

Dankzij het hogere onderliggende resultaat en eenmalige belastingbaten steeg het rendement op het eigen vermogen tot 9,9 procent. Aegon behoudt naar eigen zeggen een sterke kapitaalpositie, met een solvabiliteit van 208 procent en een kapitaaloverschot van 1,8 miljard euro.

Aegon neemt verdere maatregelen om de kosten te verlagen in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk. Dat is nodig omdat de marges die het bedrijf behaalt op zijn producten nog altijd dalen, zei Wynaendts. In Nederland staan geen aanvullende maatregelen op stapel.

Gerelateerde artikelen