AFN1 okt '13 17:58Aangepast op 1 okt '13 18:19

'Beloningsbeleid blijft onduidelijk'

Auteur: ANP Nieuws

AMSTERDAM (AFN) - Het is de opeenvolgende commissies die toezicht moesten houden op het naleven van de code goed bestuur de afgelopen jaren niet gelukt om Nederlandse beursgenoteerde bedrijven duidelijke verantwoording te laten afleggen over het beloningsbeleid.

Dat schrijft de monitoring commissie Corporate Governance onder leiding van voorzitter Jos Streppel dinsdag in haar afscheidsrapport. Streppel adviseert de nieuwe commissie, die nog officieel moet worden benoemd, daar opnieuw aandacht aan te schenken.

Volgens het rapport is ,,de verantwoording over beloningsstructuren en het beloningsbeleid in de jaarverslagen niet eenvoudig en inzichtelijk. Daarbij leveren ingewikkelde contracten en wettelijke voorschriften geen positieve bijdrage aan de inzichtelijkheid van de beloningsstructuren''.

Bedrijven zijn nu als eerste aan zet om de beloningsstructuren te versimpelen, aldus de commissie-Streppel. ,,Ingewikkelde contractuele beloningscomponenten'' zouden moeten worden vereenvoudigd. Dan wordt de rapportage hierover vanzelf duidelijker.

Commissie

Daarnaast zou de commissie graag zien dat bedrijven meer transparantie betrachten in de beslissingen rondom benoemingen en vertrek van bestuurders en commissarissen. Ook vraagt de commissie ,,permanente aandacht'' voor de kwaliteit van het jaarverslag en de kwaliteit van de verslaggeving daarin. Verder zouden bedrijven beter moeten uitleggen waarom ze afwijken van de code Corporate Governance, als dat het geval is.

Volgens de commissie is de naleving over het algemeen goed. ,,Tegenwoordig is de code een gezaghebbend document'', stelt het rapport. Maar, zoals blijkt uit het onderdeel beloningen, niet alle aspecten worden goed nageleefd.

AEX

De ondernemingen die genoteerd zijn in de AEX, de hoofdindex op de beurs in Amsterdam, hebben de afgelopen tijd het voortouw genomen bij de naleving (95 procent) en toepassing (91 procent) van de bepalingen in de code. Daarna volgen de bedrijven uit de Midkap, gevolgd de AscX en lokale fondsen.

In een reactie zegt Eumedion, belangenbehartiger van institutionele beleggers op het gebied van duurzaamheid en corporate governance, teleurgesteld te zijn in de commissie-Streppel, omdat deze geen concrete voorstellen heeft gedaan om de Code Tabaksblatt, de code voor goed bestuur, aan te passen. Volgens Eumedion moet de code worden aangepast aan deze tijd, omdat schandalen rond onder meer bedrijven als Imtech, Fortis en SNS Reaal aantonen dat slecht bestuur en onvoldoende toezicht door commissarissen nog steeds voorkomen.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen