AFN21 nov '13 13:39Aangepast op 21 nov '13 14:05

DNB: fragmentatie in eurozone is nog groot

Auteur: ANP Nieuws

AMSTERDAM (AFN) - De financiële fragmentatie in de eurozone is afgelopen jaar geslonken, maar blijft groot.

Dat constateerde De Nederlandsche Bank (DNB) donderdag.

DNB meet de onevenwichtigheid in de financiële sector van de eurozone aan de hand van de vorderingen of verplichtingen van nationale centrale banken bij de ECB, de zogeheten Target2-saldi. Een toenemend saldo geeft aan dat er kapitaal het land instroomt, een afname wijst op een uitstroom. Sinds 2010 zijn de tekorten van de zwakkere eurolanden sterk gestegen, terwijl kernlanden als Duitsland, Nederland en Finland hun overschotten fors zagen oplopen.

Sinds juli vorig jaar zijn de verschillen wel afgenomen. Het gezamenlijke overschot van de kernlanden, op dat moment 1000 miljard euro, is sindsdien met ongeveer 30 procent afgenomen. De afgelopen maanden is de daling echter afgevlakt.

Schuldencrisis

De saldi bleven tot de uitbraak van de Europese schuldencrisis relatief beperkt. Sindsdien zijn de vorderingen en verplichtingen echter hard opgelopen. Dit kwam vooral doordat het vertrouwen in de banken van de zwakkere eurolanden afnam en er veel geld vanuit die landen werd overgeboekt naar landen die veiliger werden geacht. Daarbij konden banken uit de zuidelijke landen voor leningen bijna alleen nog maar terecht bij de ECB, wat zich ook vertaalt in een verslechtering van het saldo.

De veranderingen in het afgelopen anderhalf jaar wijzen erop dat kapitaal dat tot midden vorig jaar uit sommige landen wegstroomde deels weer is teruggekeerd. Zo was het afgelopen jaar sprake van instroom van deposito’s bij banken in landen die eerder te maken hadden met kapitaaluitstroom. De afvlakking van de afname van de saldi geeft echter aan dat de fragmentatie ,,nog lang niet is opgelost'', stelt DNB.

Bankenunie

Volgens DNB kan de oprichting van de beloofde Europese bankenunie helpen de onevenwichtigheden tussen de eurolanden verder te verkleinen. De zwakkere landen moeten daarnaast zelf blijven werken aan de versterking aan hun concurrentiekracht en de verbetering van hun overheidsfinanciën, aldus de centrale bank.

Het Nederlandse saldo is volgens de eurocrisismonitor van de universiteit van Osnabrück afgenomen van circa 130 miljard euro in juli 2012 tot zo'n 63 miljard euro in september dit jaar. Dat van Duitsland ging in die periode van 727 miljard naar 570 miljard euro. Het Spaanse boekhoudkundige tekort slonk van 423 miljard tot 269 miljard euro.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen