BIN27 nov '15 16:04Aangepast op 27 nov '15 18:35

Nieuw verbod voor gezichtsbedekkende kleding

Auteur: ANP Nieuws

DEN HAAG (ANP) - Het dragen van gezichtsbedekkende kleding is voortaan niet meer toegestaan in het onderwijs, zorginstellingen, overheidsgebouwen en in het openbaar vervoer.

Archiefbeeld. ANP
Archiefbeeld. ANP

De regering vindt het essentieel dat mensen daar elkaar kunnen aankijken.

Op overtredingen komt een boete te staan van maximaal 405 euro. De ministerraad heeft een wetsvoorstel hiertoe van minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) vrijdag goedgekeurd.

De regering spreekt over een ,,uniforme en eenduidige norm'' voor situaties waarin het dragen van gezichtsbedekkende kleding onwenselijk is. Het kabinet vindt dat goede dienstverlening en/of veiligheid gewaarborgd moeten zijn.

Geen reden

Het ziet geen reden voor een algemeen verbod dat op alle openbare plaatsen zou gelden. Het wetsvoorstel van het vorige kabinet over gezichtsbedekkende kleding wordt daarom ingetrokken.

Het blijft wel toegestaan gezichtsbedekkende kleding te dragen die nodig is voor de uitoefening van een beroep of sport, ter bescherming. Het mag ook bij feesten en culturele activiteiten. Ook in privévertrekken van zorginstellingen, zoals slaap- en verblijfsruimten, geldt het verbod niet.

De Raad van State oordeelt negatief over het voorstel. Zij is niet overtuigd van het nut en de noodzaak van een specifiek verbod. Volgens het belangrijke adviescollege van het kabinet ,,beperkt een dergelijk verbod de vrijheid van godsdienst op onrechtmatige wijze''.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen