BUI16 feb '16 09:16

EU 'vergeet’ conflict Zuidoost-Turkije

Auteur: ANP Nieuws

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie moet veel meer aandacht besteden aan het conflict in Zuidoost-Turkije.

ANP
ANP

Doordat Europa Turkije 'nodig heeft’ bij het terugdringen van de migrantenstroom naar Griekenland, wordt nagelaten de Turkse regering aan te spreken op haar escalerende rol bij de 'dreigende burgeroorlog’ in het land.

Dat stelt PvdA' er Kati Piri, Turkije-rapporteur in het Europees Parlement. Zij presenteert dinsdag in Brussel het jaarlijkse voortgangsrapport over Turkije aan het parlement, waarin forse kritiek wordt geleverd op de Turkse omgang met onder meer de mensenrechten en persvrijheid. De Europese leiders hebben daar volgens de sociaaldemocraat veel te weinig oog voor.

,,Turkije ziet de Koerden als een grotere vijand dan IS’’, zegt Piri over de Turkse bombardementen op Koerdische oppositiegroepen in Syrië en de gevechten in Turkije waardoor al 400.000 Turken hun huis hebben moeten verlaten. ,,We laten niet zien dat de EU dit belangrijk vindt, er is nog geen enkele minister van Buitenlandse Zaken in de regio geweest.’’

Koppeling

Het vredesproces tussen Turkije en de PKK is na drie jaar wapenstilstand ter ziele en de polarisatie neemt alleen maar verder toe. Volgens Piri maakt Europa zich te afhankelijk van Turkije door dat land ,,alleen door een migratiebril’’ te bekijken.

De politica doelt hiermee op het actieplan van de EU en Turkije dat de vluchtelingenstroom terug moet dringen. In ruil daarvoor worden de onderhandelingen met Turkije over toetreding tot de EU versneld, maar die koppeling moet volgens haar helemaal niet worden gemaakt.

Minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders vindt dat de EU moet onderstrepen dat Turkije zich onthoudt van mensenrechtenschendingen en ,,proportioneel'' optreedt'', reageert hij desgevraagd. ,,Voor het vredesproces in Turkije is geen alternatief’.''

Gerelateerde artikelen