BUI13 feb '14 18:35

Euthanasie mogelijk voor kinderen in België

Auteur: ANP Nieuws

BRUSSEL (ANP) - België is het eerste land ter wereld geworden waar euthanasie ook voor alle minderjarigen mogelijk is.

De Belgische Tweede Kamer stemde donderdag in met het wetsvoorstel om de leeftijdsgrens voor levensbeëindiging los te laten. Eerder gold in België een grens van 18 jaar. In Nederland is die 12 jaar.

Euthanasie wordt nu in België mogelijk voor zogeheten ,,oordeelsbekwame minderjarigen'' in een medisch uitzichtloze situatie, die ondraaglijk lijden en van wie verwacht wordt dat zij binnen afzienbare termijn sterven. Of een kind van bijvoorbeeld 7 jaar oordeelsbekwaam is, wordt vastgesteld door een psychiater of psycholoog. Bovendien moeten de ouders (of voogden) instemmen met het verzoek tot euthanasie.

Onomstreden is het voorstel niet. Daags voor de stemming riepen 160 kinderartsen op niet over het voorstel te stemmen. Er is geen noodzaak voor de uitbreiding van de euthanasiewet, meenden ze. Bovendien wezen ze erop dat personen onder de 18 jaar niet denken als een volwassene.

Meerderheid

Ook de christelijke regeringspartijen zagen niets in de plannen. Zij wilden een leeftijdsgrens van 15 jaar. Maar het wegvallen van de grens kon op een meerderheid rekenen doordat oppositiepartijen voorstemden.

Het wetsvoorstel werd met 86 ja-stemmen, 44 nee-stemmen en 12 onthoudingen aangenomen.

Gerelateerde artikelen