ECO16 nov '15 13:19

DNB richt vizier op integriteit bankensector

Auteur: ANP Nieuws

AMSTERDAM (ANP) - In de financiële sector wordt nog altijd te weinig gedaan om criminele praktijken als witwassen, cybercrime en financiering van terroristen te voorkomen.

De Nederlandsche Bank (DNB) vindt het nodig om in zijn toezicht ook volgend jaar extra aandacht te besteden aan integriteitsrisico’s.

Bij ruim een derde van de dit jaar onderzochte banken, verzekeraars, trustkantoren en betaalinstellingen was het inschatten van de risico’s van dit soort misstanden slecht geregeld. Slechts 7 van de 170 instellingen hadden hun risicomanagement op het gebied van integriteit helemaal op orde. Het gaat er dan bijvoorbeeld om dat medewerkers een lijst hebben met kenmerken waaraan ze corruptie kunnen herkennen. Ook moeten sanctiereglementen, mogelijke belangenverstrengelingen en verdachte transacties goed in de gaten worden gehouden.

DNB presenteerde maandag een lijst met speerpunten voor het toezicht in 2016. De toezichthouder wil volgend jaar ook goed kijken naar de gevolgen van de lage rente voor pensioenfondsen. Die hebben het daardoor al enige tijd erg moeilijk. Een andere belangrijk thema is de implementatie van nieuwe Europese regels voor verzekeraars.

ECB

Het bankentoezicht wordt niet meer alleen door DNB gedaan, maar is sinds een jaar Europees geregeld, onder de vleugels van de Europese Centrale Bank (ECB) in Frankfurt. DNB-bestuurder Jan Sijbrand heeft de indruk dat er in het eerste jaar veel werk verzet is en dat de samenwerking effectief verloopt.

Het centrale bestuur van het Europese bankentoezicht, waar Sijbrand ook in zit, had wel een heel druk jaar. Er zijn volgens de Nederlander duizenden besluiten genomen. Zo moesten alle geschiktheidstoetsingen in Europa in Frankfurt worden goedgekeurd. Dat ging soms in groepen besluiten tegelijk.

Sijbrand heeft niet de indruk dat het grote aantal te nemen besluiten ten koste gaat van het daadwerkelijke toezicht. Hij moest buitenlandse collega’s wel vaak tekst en uitleg geven over de grote hypotheekportefeuilles in Nederland. Die kennen ze elders niet. DNB heeft ter onderbouwing een speciale stresstest laten doen. Daaruit kwam naar voren dat de hypotheekportefeuilles van de Nederlandse banken op dit moment wel tegen een stootje kunnen.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen