ECO20 jan '16 09:29

'Nieuwe rekenrente niet geknipt voor kappers'

Auteur: ANP Nieuws

DEN HAAG (ANP) - Het pensioenfonds Kappers wordt ,,onevenredig zwaar" getroffen door de verlaging van de rekenrente (UFR) en de huidige lage marktrente.

ANP
ANP

FNV, CNV en brancheorganisatie ANKO pleiten woensdag wederom voor een uitzonderingspositie voor zogenaamde groene fondsen, waaronder het kappersfonds, met vooral jonge deelnemers.

De sociale partners vrezen voor forse premieverhogingen en aantasting van de pensioenopbouw voor kappers. Het fonds heeft de gevolgen van de lage rentestand in de afgelopen jaren al flink gevoeld, aldus de partijen. Zo is er al flink gesneden in de pensioenen en ook de kostendekkende premie loopt fors op.

De Nederlandsche Bank (DNB) wijzigde afgelopen jaar een deel van de rekenrente. Daardoor kregen veel mensen te maken met een hogere pensioenpremie. De ingreep was volgens DNB nodig vanwege de lage rentestand in Europa, omdat de rekenrente ver begon af te wijken van de 'echte' rente.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen