ECO26 jun '14 14:10

Meer koeien door afschaffing melkquota

Auteur: ANP Nieuws

DEN HAAG (ANP) - Melkveehouders anticiperen op de afschaffing van de melkquota in 2015 door hun veestapel uit te breiden.

ANP
ANP

Het aantal melk- en kalfkoeien is in een jaar tijd met zo'n 19.000 dieren toegenomen tot bijna 1,6 miljoen. Dat is het hoogste aantal in de afgelopen 15 jaar, blijkt uit de jaarlijkse landbouwtelling in april.

Er is ook een toename zichtbaar bij het jongvee voor de fokkerij. Dit aantal is gestegen met 62.500 naar 1,31 miljoen dieren. Het aantal vleeskalveren en overig jongvee dat bestemd is voor de slacht, nam daarentegen licht af.

De melkquota werden 30 jaar geleden ingevoerd in Europa om een overschot aan melk te voorkomen. Door de groeiende wereldvraag naar melk en melkproducten is de noodzaak van de maatregel verdwenen. Per 1 april 2015 wordt er door Brussel geen limiet meer gesteld aan de hoeveelheid melk die mag worden geproduceerd.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen