ECO1 jun '15 18:13Aangepast op 1 jun '15 18:30

Overheidsfinanciën in 2015 beter dan verwacht

Auteur: ANP Nieuws

DEN HAAG (ANP) - Het begrotingstekort en de staatsschuld vallen in 2015 lager uit dan verwacht.

ANP
ANP

De verbeterde overheidsfinanciën worden vooral veroorzaakt door de gunstige economische ontwikkelingen. Dat blijkt uit de Voorjaarsnota die minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën maandag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De nota is een tussentijds overzicht van de uitvoering van de begroting van het lopende jaar. Het begrotingstekort wordt nu geraamd op 2,1 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Dat is 0,1 procentpunt lager dan in september nog werd verwacht bij de presentatie van de Miljoenennota 2015 op Prinsjesdag. De staatsschuld komt uit op 68,6 procent van het bbp. Dat is 1,4 procentpunt lager dan in september nog werd verwacht.

Het Centraal Planbureau (CBP) gaat dit jaar uit van een economische groei van 1,7 procent, terwijl het eerder een groei van 1,25 procent raamde. De sterkere groei komt omdat meer uitgevoerd wordt, vanwege een herstellende wereldhandel en omdat de waarde van de euro daalt. Ook gaat het goed met de binnenlandse bestedingen. Er zijn meer investeringen en mensen consumeren iets meer, onder meer door de lage inflatie.

Opmerkelijk is een tegenvaller van 1,8 miljard euro vanuit de Europese Unie. Nederland zou dit bedrag als afdrachtskortingen over 2014 en 2015 dit jaar uitbetaald krijgen. Maar dat gebeurt pas in 2016, omdat de parlementen in sommige lidstaten nog niet klaar zijn met de behandeling van de kortingen. Het gaat volgens Financiën vooral om een boekhoudkundige tegenvaller die geen effect heeft op de begroting.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen