ECO9 dec '14 15:03

Belastingontwijking multinationals moeilijker

Auteur: ANP Nieuws

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie maakt het moeilijker voor multinationals om belastingen te ontwijken.

ANP
ANP

De ministers van Financiën van de EU-lidstaten besloten dinsdag in Brussel een nieuw wapen in te zetten om misbruik van regels te voorkomen.

De EU wil voortaan verhinderen dat internationale bedrijven in de EU belasting op winsten ontlopen. Die bepaling wordt opgenomen in de zogenoemde moeder-dochterrichtlijn. Die richtlijn komt moederbedrijven en hun dochterondernemingen tegemoet als het gaat om belastingheffing in meerdere lidstaten. Maar veel multinationals gaan zo creatief om met de regels, dat zij door die fiscale achterpoortjes uiteindelijk helemaal geen belasting meer betalen.

Door een antimisbruikbepaling krijgen landen de mogelijkheid om constructies tegen te houden die duidelijk zijn opgezet om een belastingvoordeel te behalen.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen