ECO26 apr '16 07:48Aangepast op 26 apr '16 08:10

Marktonrust raakt Van Lanschot flink

Auteur: ANP Nieuws

DEN BOSCH (ANP) - Van Lanschot heeft afgelopen kwartaal flink last gehad van de turbulentie op de financiële markten.

ANP
ANP

De inkomsten namen met bijna een kwart af, met name door een fors lager resultaat op de eigen beleggingsportefeuille. De winst halveerde ruimschoots tot 14 miljoen euro.

Van Lanschot zag de inkomsten uit provisies op jaarbasis met 14 procent afnemen tot 58,4 miljoen euro. Opbrengsten uit de handel in effecten vielen bijna geheel weg. Daar stond alleen een stijging van de rentebaten tegenover. Die gingen met 11 procent omhoog naar 56 miljoen euro.

De Bossche vermogensbeheerder rapporteerde dinsdag wel een fikse daling van de voorzieningen voor slechte kredieten. Die kwamen uit op 3,4 miljoen euro, tegen ruim 15 miljoen euro een jaar eerder. Het beheerd vermogen groeide ondanks de onrust op de financiële markten met 5 procent tot 52,7 miljard euro.

Breder publiek

Van Lanschot, ooit de bank voor vermogend en ondernemend Nederland, richt zijn pijlen de laatste jaren op een breder publiek. Op die voet gaat het bedrijf de komende jaren verder. Het verwacht daarbij te kunnen profiteren van de ,,groeiende individuele verantwoordelijkheid voor de eigen financiële toekomst''.

Om zijn marktpositie te versterken, steekt Van Lanschot de komende jaren 60 miljoen in verbetering van met name de online dienstverlening. Daarnaast wil het bedrijf meer kapitaal vrijspelen door de zakelijke kredietportefeuille verder af te bouwen.

Kapitaaloverschot

Op basis van de huidige plannen verwacht de firma een kapitaaloverschot van minstens 250 miljoen euro. Dat wordt teruggegeven aan de aandeelhouders. Voortaan ontvangen die in principe 50 tot 70 procent van de winst als dividend, in plaats van de huidige 40 to 50 procent.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen