ECO7 nov '13 08:41

Meer werklozen aan de slag, meer WW-aanvragen

Auteur: ANP Nieuws

DEN HAAG (ANP) - Ondanks de slechte economische omstandigheden hebben de eerste 8 maanden van dit jaar 168.600 werkzoekenden een baan gevonden.

ANP
ANP

Uitvoeringsinstantie UWV heeft dat donderdag bekendgemaakt. Het aantal ligt iets hoger dan in dezelfde periode van vorig jaar. Het merendeel van degenen die werk vonden, had een WW-uitkering (158.400). Het aantal WW-aanvragen steeg in de eerste 8 maanden met 24 procent vergeleken bij dezelfde periode vorig jaar. Er werden ruim 400.000 nieuwe WW-uitkeringen toegekend.

Door intensievere controle heeft het UWV tot eind augustus bijna 85.000 overtredingen geconstateerd van WW-gerechtigden die te weinig hun best deden een baan te vinden. In dezelfde periode vorig jaar werden nog 54.500 overtredingen van de inspanningsverplichting vastgesteld. Het aantal overtredingen op de zogeheten inlichtingenplicht bleef ongeveer gelijk. Deze plicht heeft betrekking op het tijdig doorgeven van wijzigingen bij de inkomsten en dergelijke.

Gerelateerde artikelen