ECO11 jun '13 10:53Aangepast op 11 jun '13 15:45

'Belastingontwijking niet uit te bannen'

Auteur: ANP Nieuws

DEN HAAG (ANP) - Aanpassing van de Nederlandse regels leidt niet tot vermindering van belastingontwijking via brievenbusfirma's, louter tot verplaatsing.

ANP
ANP

Dat staat in een dinsdag gepubliceerd rapport van de Stichting Economisch Onderzoek (SEO) in opdracht van lobbyclub Holland Financial Centre.

SEO bevestigt dat grote multinationals Nederland gebruiken om belasting te ontwijken. In totaal stroomde er in 2010 ongeveer 153 miljard euro aan dividend, rente en royalty's naar brievenbusfirma's in Nederland. Hiervan ging 125 miljard euro het land weer uit.

Als je de Nederlandse norm voor excessief lage belastingen (minder dan 10 procent) hanteert is er bij circa 5 procent van de relevante geldstromen sprake van een indicatie van belastingontwijking of belastinguitstel. Hoewel legaal, kan van deze gevallen worden betwijfeld of die 'in de geest van de Nederlandse wet' zijn, stelt SEO.

Afspraken

Volgens het bureau loopt Nederland internationaal gezien echter niet uit de pas op het gebied van belastingverdragen. Belastingontwijking kan dan ook alleen door afspraken tussen meerdere landen aangepakt worden.

Het internationaal harmoniseren van belastingtarieven lijkt politiek echter onhaalbaar en zal belastingconcurrentie toch niet voorkomen, stelt SEO. Om morele verontwaardiging over belastingontwijking via brievenbusfirma's te voorkomen, zouden bedrijven in hun jaarverslagen wel beter moeten aangeven hoeveel belasting ze precies betalen en in welk land.

Omvang

SEO heeft becijferd dat de ruim 12.000 brievenbusfirma's in Nederland de economie jaarlijks 3 tot 3,4 miljard euro opleveren in de vorm van belastingen, loonkosten en diensten. Ook verschaffen zij direct en indirect 8800 tot 13.000 banen.

De omvang van het schaduwbankieren bedraagt volgens de onderzoekers bijna 1500 miljard euro, ongeveer de helft van wat eerder uit andere rapporten naar voren is gekomen. Schaduwbanken zijn financiële instellingen die geen bankvergunning hebben, maar wel een rol spelen bij het aantrekken of uitlenen van geld.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen