POLITIEK27 jun '14 14:56

In Grondwet komt dat Nederland rechtstaat is

Auteur: ANP Nieuws

DEN HAAG (ANP) - In de Grondwet zal worden vermeld dat Nederland een democratische rechtsstaat is.

ANP
ANP

Voor artikel 1 komt een algemene bepaling met als tekst: ,,De Grondwet waarborgt de democratie, de rechtsstaat en de grondrechten.''

De ministerraad heeft dat vrijdag besloten. De Staatscommissie Grondwet had eerder geadviseerd een dergelijke algemene bepaling in de Grondwet op te nemen. In maart van dit jaar drong de Eerste Kamer er op aan.

Volgens het kabinet is ,,de drieslag democratie, rechtsstaat en mensenrechten in de internationale rechtsorde standaard en wordt daar in veel constituties van andere landen naar verwezen''.

Het kabinet gaat nu een voorstel voorbereiden om de Grondwet te wijzigen. Dat is een omslachtige en langdurige procedure. Het parlement moet er twee keer over beslissen. Tussendoor zijn er verkiezingen nodig, zodat kiezers een uitspraak kunnen doen over de grondwetsherziening. In de tweede lezing moeten Tweede en Eerste Kamer met een tweederdemeerderheid voor de wijziging stemmen.


Deel dit artikel

Gerelateerde artikelen