POLITIEK9 sep '14 15:35

Rapport geeft Kamerleden inzicht in budgetten

Auteur: ANP Nieuws

DEN HAAG (ANP) - EU-lidstaten moeten beter verantwoorden hoe ze Europese subsidies hebben besteed.

ANP
ANP

Daarvoor is noodzakelijk dat regelgeving vanuit Brussel wordt vereenvoudigd en dat de controle en verantwoording beter op elkaar worden afgestemd, zowel nationaal als Europees.

Dat staat in een intern rapport dat dinsdag is gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het moet het inzicht van Kamerleden in het nationaal budgetrecht vergroten en ervoor zorgen dat de Kamer ook in een veranderend Europa de controle behoudt over het parlementair budgetrecht. Dat is het recht van het parlement om uitgavenposten op de begroting te zetten of er juist van af te halen.

,,In het algemeen kan worden geconcludeerd dat het met budgetrecht in Nederland behoorlijk goed gesteld is'', aldus Kamerlid Aukje de Vries (VVD), een van de opstellers van het rapport. ,,Nederland levert al jarenlang een nettobijdrage aan de Europese begroting, maar een goede verantwoording over de besteding van de Europese uitgaven door de lidstaten is nog steeds niet goed geregeld.'' Nederland is naast Zweden en Groot-Brittannië een van de weinige die er continu op aandringen dat de EU-lidstaten zo transparant mogelijk zijn over hun begroting.

Fouten

De Europese Rekenkamer gaf in 2013 voor het 19e jaar op rij geen goedkeuring aan de uitgaven in het voorgaande jaar. Bij bijna 5 procent van de uitgaven werden fouten ontdekt.

De invoering van het zogenoemde Europees Semester heeft tot meer transparantie in het nationale begrotingsproces geleid, zo staat in het rapport. Het semester is een pakket maatregelen en regels om het economisch en budgettair beleid in de Europese Unie beter op elkaar af te stemmen. Dat maakt het mogelijk om economische ontwikkelingen in de lidstaten beter in de gaten te houden.

Een andere conclusie in het rapport is dat er geen noodzaak is om Prinsjesdag of de algemene en financiële beschouwingen te vervroegen. Geregeld gaan stemmen op om die in het voorjaar te houden omdat dat vanwege Europese regelgeving beter uit zou komen.

Gerelateerde artikelen